Szkolny Klub Gier Planszowych

"Planszopernik"

1. Lokacja Bytomia
W 1254r. książę Władysław Opolski wydał przywilej lokacyjny o podniesieniu wsi Bytom do rangi miasta na prawie niemieckim.

 

2. Galena i srebro w Bytomiu
Eksploatacja złóż kruszcowych w okręgu bytomskim była prowadzona od ponad ośmiu wieków. Decydował o tym fakt płytkiego zalegania dużych partii kruszców i łatwość uzyskiwania z nich metali. Największe złoża galeny srebronośnej (siarczek ołowiu PbS), z której w procesie wytapiania otrzymywano ołów, a następnie srebro, zalegały na północny wschód od Bytomia.

 

3. Bytom - Srebrnym Miastem
U schyłku XII w. nie tylko Europę, ale również ziemie polskie ogarnęła swoista ?gorączka srebra?. Okres szczytowego rozkwitu górnictwa w Bytomiu i okolicach, znalazł odzwierciedlenie w źródłach, w których Bytom określany jest mianem ?Srebrnego Miasta?. O świetności dawnego górnictwa, wyjątkowym wprost bogactwie ówczesnych mieszkańców Bytomia wspominają liczne legendy, które przywołują czasy, gdy mieszczanie byli tak majętni, iż odlewali dla swych dzieci srebrne kołyski.

 

4. Gwarkowie
Górnicy, który otrzymali pozwolenie na wydobycie kruszcu.

 

5. Świetlik
Świetlik, dobry duszek, który według ludowego przekazu wskazał drogę zagubionym kobietom.

 

6. Szarlej
Nazwa pochodzi od demona górniczego zwanego "Szarlenem?, który według legendy zatopił bytomskie kopalnie, doprowadzając mieszczan do ruiny. W drugiej połowie XIV w. bytomskie górnictwo kruszcowe ogarnął regres wraz z dotarciem do niższych warstw wody gruntowej. Mieszczanie odebrali to jako kataklizm, gdyż łatwo dostępne pokłady rudy zostały już wykorzystane. W swej bezradności poszukiwali źródła kryzysu, a nie znajdując odpowiedzi, stworzyli legendę, w której winą za wszystkie niepowodzenia obarczono diabła Szarlena, zwanego później Szalejem.


7. Wzgórze Małgorzatki
Miejsce założenia pierwszej osady obronnej na terenie Bytomia. Warowny gród na tzw. ?Małgorzatce? był ośrodkiem administracyjnym, w którym rezydowali kasztelani z możnej rodziny Gryfitów.

 

8. Wielki Pożar Bytomia
Wielki pożar nawiedził Bytom w 1475r. i 1515r. Gwałtownie rozprzestrzeniające się płomienie spustoszyły miasto, niszcząc między innymi zamek książąt bytomskich.

Kwartaliki

Spotkania z Planszówkami

Wspierają nas